Kontorhotell - Enkelt og dobbeltkontor

Kontor for alle behov 

Våre kontorer er fullt møblert og med alt nødvendig teknisk utstyr inklusiv en 300 MB internettforbindelse og tilgang til en moderne multimaskin for print, kopiering mm. Det eneste du trenger å ta med er egen PC og telefon. Kontorene har ventilasjonsanlegg, gode lysforhold og ligger i gangavstand fra Voss sentrum. Gode parkeringsmuligheter. Parkeringsplasser medfølger leieforholdet.

Lær mer

Leie av bruttoareal

Areal/seksjonsleie: Leietaker leier et grunnareal (bruttoareal) som omfatter seksjoner av bygget. Da inkluderer leien KUN leid areal. Strøm, renhold, internettaksess og andel av andre felleskostnader kommer i tillegg.

Lær mer

Vi tilbyr våre leietakere:

Unik beliggenhet

Unik beliggenhet ved elven

Felles møterom

4 møterom med varierende størrelse

Raskt bredbånd

300 MB internettforbindelse

Rikelig med parkering

70-80 parkeringsplasser

Kantinefasiliteter

Romslig, ubetjent kantine utstyrt med hvitevarer og annet kjøkkenutstyr. Stor terrasse for bruk i sommerhalvåret..

Vaktmester

Hyggelig og dyktig vaktmester som kan påta seg div. jobber utover vanlig vedlikehold etter nærmere avtale.

Området

Området Tvildemoen ligger på en halvøy omkranset av elvene Strandelva og Raundalselva. Elvene løper sammen ved sydvestspissen av Tvildemoen og danner Vossovassdraget. Tvildemoen er tidligere forsvarsområde og ble brukt som forlegning og øvingsområde i tidsrommet 1882 - 1998. Deretter ble de vestre deler av området overdratt til Voss kommune og de østre deler tilbakeført til private grunneiere. På Tvildemoen finnes variert bebyggelse bestående av boliger og næringsbygg. Boligene er for en stor del rekkehus og lavblokker. Næringsvirksomheten omfatter detaljhandel med maskiner, verksted og landbruksutstyr, byggfirmaer, farge og interiør, diverse rådgivningfirmaer, aktivitetstilbud mm. I tillegg er diverse kulturaktiviteter lokalisert her.

Større deler av området er avsatt til grøntarealer med tur- og sykkelstier.