Om bygningen

Bygningen er  opprinnelig oppført i 1995/1996 og påbygget i 2003. I 2003 ble det oppført et frittstående laboratoriebygg som benyttes av Mattilsynet. Hovedbygningen består av 2 etasjer, er oppført på ringmur og har et bruttoareal på 1471 m2. Den er modulært oppbygget i trevirke med liggende panel i yttervegger og trefiberplater innvendig. Innvendig er det malte vegger og himling samt vinylbelegg på gulv. Taket er dekket med takpapp.

Bygningen rommer ca. 114 kontorplasser fordelt på  46 enkeltkontorer, 10 dobbeltkontorer, 3 kontorlandskap (inntil 16 kontorplasser). I tillegg 4 møterom, 2 garderoberom, 3 lagerrom, 1 våtrom (eget bygg), 3 te-kjøkken, stor kantine med terrasse, 8 toaletter, dusjrom samt tekniske rom/printerrom i hver etasje.

Tomten har et areal på ca. 4 dekar og rommer ca. 70 parkeringsplasser.