Leietagerservice

Vårt driftspersonale sørger for at alt fungerer som det skal og ser til at leietakerne trives. Driftspersonalet har bred kompetanse, rask responstid og vil bistå leietakerne etter beste evne.

Driftskontoret finner du i 1.etasje ved Mattilsynet i Magasinvegen 35 (Kjernetid kl. 08.00 – 16.00)
Kom gjerne innom for en hyggelig prat!

Småjobber kan utføres på bestilling (timepris kr 503,- eks mva. – minimum 1 time).

Kontaktopplysninger:

Ansvarlig for bygningen:
Voss Eigedom AS v/Svein Erik Aldal, tlf. 952 62 066, epost - svein.e.aldal@vosseigedom.no

Henvendelser vedr. vedlikehold:
Vaktmester Jan Erik Grande, tlf.  951 03 652, epost - vaktmeisteren@gmail.com

Henvendelser vedr. renhold:
RsV Renhold AS v/Viktorija Perekopskiene, tlf. 415 34 804, epost - viktorija@rsvgruppen.no

Henvendelse vedr. ventilasjonsanlegg:
Simm AS v/Ole Kristian Helleland, tlf. 934 92 952, epost - ole.kristian@simm.no

Henvendelser vedr. brannteknisk:
Stalheim brannvern AS v/Tom Berggraf Stalheim, tlf. 402 02 076, epost - tom@stalheim-brannvern.no

Kantinen

Kantinen kan benyttes til ulike formål etter kontorttid, herunder møter og private arrangementer etter avtale med utleier. Kantinen kan reserveres for slike formål ved å tegne seg på listen som henger på inngangsdøren.

Avvikshåndtering

Følgende avvik skal rapporteres:

  • Lys som ikke virker

  • Panelovner som ikke virker

  • Skader på elektriske kabler, stikkontakter og annet elektrisk

  • Skader på vinduer, dørerog innvendige overflater

Dette gjelder både i leide lokaler og fellesarealer.

Avvik meldes ved hjelp av skjema.
Legg inn avvik​