Avviksrapport og avvikshåndtering

Rapporten skal sikre at alle avvik og antatte brudd på håndteringsrutiner eller sikkerhetsrutiner blir registrert og behandlet på en forsvarlig måte.