Om området


Området Tvildemoen ligger på en halvøy omkranset av elvene Strandelva og Raundalselva. Elvene løper sammen ved sydvestspissen av Tvildemoen og danner Vossovassdraget. Tvildemoen er tidligere forsvarsområde og ble brukt som forlegning og øvingsområde i tidsrommet 1882 - 1998. Deretter ble de vestre deler av området overdratt til Voss kommune som senere overførte arealet til Voss Eigedom AS. De østre delene ble tilbakeført til private grunneiere.

På Tvildemoen finnes variert bebyggelse bestående av boliger og næringsbygg. Boligene er for en stor del rekkehus og lavblokker. Næringsvirksomheten omfatter detaljhandel med maskiner, verksted og landbruksutstyr, byggfirmaer, farge og interiør, diverse rådgivningfirmaer, aktivitetstilbud mm. I tillegg er diverse kulturaktiviteter lokalisert her.

Større deler av området er avsatt til grøntarealer med tur- og sykkelstier. 

Se video av området: